International MBA Program "Food Economy"

8. Study week

W ramach Study week Słuchacze będą mogli wziąć udział w intensywnych warsztatach o charakterze studium przypadku. Study week to zajęcia praktyczne w formule pogłębionego, kilkudniowego case study.

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl