International MBA Program "Food Economy"

Edward Majewski

Profesor dr hab., pracownik naukowy Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW,kierownik studiów MBA “Zarządzanie w agrobiznesie” w latach 1996-2017. W latach 1993-1996 koordynator programu „Sustainable Agriculture” w Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA). Wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych w Pułtusku (2000-2003) oraz w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Odbył staże naukowe w SAC Aberdeen (Szkocja) i Uniwersytecie Yale (USA).

Zainteresowania badawcze: zrównoważony rozwój (Sustainable Development), wpływ zmian polityki rolnej na sytuację w polskim rolnictwie. Dydaktyka – zarządzanie strategiczne, Total Quality Managment, biznes plan.

Koordynator i wykonawca w kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, autor ekspertyz i opracowań konsultingowych. Członek sieci niezależnych ekspertów DG VI Komisji Europejskiej w latach 2001-2003. Koordynator w projektach dydaktycznych finansowanych z programów Unii Europejskiej: Tempus (1992-1994), Tessa (1995), Leonardo da Vinci (2004-2007).

Autor ok. 200 publikacji naukowych, autor skryptów akademickich oraz programu komputerowego biznes plan. Nagrodzony medalem Komisji Edukacji Narodowej, dwukrotnie wyróżniony nagrodą Rektora SGGW za działalność naukowo-badawczą.

Informacje o programie MBA

Dr inż. Agata Malak-Rawlikowska
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.pl